SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PETEK, 28. FEBRUAR 2020

MATEJ 9,14-15

Ko je Jezus prišel čez morje v Geraški deželi, so stopili k njemu Janezovi učenci in so rekli: »Kako da se mi in farizeji pogostoma postimo, tvoji učenci pa ne?« Jezus jim je odgovoril: »Ali morejo žalovati svatje, dokler je pri njih ženin? Pridejo pa dnevi, ko bo ženin od njih vzet in takrat se bodo postili.«

Prijatelji, Božja beseda nam zastavlja vprašanje: Zakaj se postimo?

Če spremljamo posvetne medije, vedno večkrat omenjajo post kot odrekanje hrani. Vendar je namen tega posta očistiti telo, shujšati, preizkusiti sebe, ozdraveti, preventivno delovati, … morda celo neka abstraktna duhovna rast, a pravega namena posta ne zasledimo. Tako so se postili tudi Janezovi učenci, farizeji in drugi: zaradi predpisa in tradicije in ne iz pravega razloga.

Jezus namreč pravi, da je pravi čas za post takrat, ko bo ženin vzet od ljudi, ko ženina med seboj več ne bodo imeli. Ko je Ženin, Bog, med ljudmi, takrat je razlog za praznovanje. Ko ljudje Boga izženemo, izgubimo, pozabimo, takrat je razlog za post. Post je iskanje Boga. Post je trdo delo, da Boga spet najdemo.

Zavihajmo torej rokave. Čaka nas trdo delo.