SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PETEK 2. VELIKONOČNEGA TEDNA

24. APRIL 2020

APOSTOLSKA DELA 5,34-42

Tiste dni je v zboru vstal neki farizej Gamaliel, učitelj postave, ki ga je spoštovalo vse ljudstvo. Ukazal je, naj apostole za nekaj časa odstranijo; nato jim je govoril: »Izraelci, dobro premislite, kaj hočete storiti s temi ljudmi. Kajti pred dnevi je vstal Teuda, ki je trdil, da je nekaj, in pridružilo se mu je kakih štiristo mož; toda bil je ubit in vsi, ki so ga poslušali, so se razkropili in so bili uničeni.
Za njim je ob času popisovanja vstal Juda iz Galileje in je potegnil ljudstvo za seboj; tudi njega je bilo konec in vsi, kateri so ga poslušali, so se razpršili.
Zato vam zdaj pravim: Ne dotikajte se teh ljudi in pustite jih; če je ta načrt ali to delo človeško, bo razpadlo; če je pa od Boga, jih ne boste mogli uničiti, da bi se kdaj ne izkazalo, da se borite proti Bogu.« In dali so se pregovoriti. Poklicali so torej apostole, jih pretepli in jim zabičali, naj ne govorijo v Jezusovem imenu, nato so jih izpustili. Ti pa so izpred velikega zbora odhajali veseli, da so bili vredni trpeti zasramovanje za Jezusovo ime. In niso nehali v templju in po hišah vsak dan učiti in oznanjati Jezusa Kristusa.

Prijatelji, še dva izmed farizejev, ob sv. Pavlu, nekdanjem Savlu, Cerkev imenuje sveta. To sta sv. Nikodem in sv. Gamaliel. Slednji, poln Svetega Duha, izrazi v današnjem berilu resnico, ki prinaša mir: “Če je ta načrt ali to delo človeško, bo razpadlo; če je pa od Boga, jih ne boste mogli uničiti.“

Zakaj to oznanilo prinaša mir? Ker nas pomirja v vseh naših dvomih, iskanjih in bolečinah. Namreč, to delo, Cerkev, oznanjevanje vesele novice, je neuničljivo, prav tako kot je odrešenje dokončno in na razpolago vsakemu izmed nas, ker je to Božje delo.

Vprašanje torej ni, ali se bo Božji načrt uresničil ali ne. Edino vprašanje je, ali bomo mi zraven. Gamaliel se je odločil, da bo veroval, ker je kasneje ob opazovanju prvih kristjanov ugotovil, da to je Božje delo. Po 2000 letih bi to moralo biti jasno vsem.

Prijatelji, bodimo tudi mi zraven in v duhu našega župnijskega misijona 2020 nikoli “ne nehajmo v templju in po hišah vsak dan učiti in oznanjati Jezusa Kristusa.“ Pa čeprav bo treba “trpeti zasramovanje za Jezusovo ime“. Bodimo “veseli, da smo tega vredni“, vredni biti Jezusovi sotrpini in soudeleženci v Njegovem odrešenskem poslanstvu.

sv. Gamaliel, prosi za nas.