SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PETEK, 13. MAREC 2020

MATEJ 21,33-43.45-46

Tisti čas je rekel Jezus velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Čujte drugo priliko. Bil je gospodar, ki je zasadil vinograd, ga obdal z ograjo, izkopal v njem tlačilnico in sezidal stolp; dal ga je v najem vinogradnikom in je odpotoval. Ko pa se je približal čas trgatve, je poslal k vinogradnikom svoje služabnike, da bi prejeli pridelek iz njega.
Vinogradniki pa so njegove služabnike zgrabili in so enega pretepli, enega ubili, enega kamnali. Poslal je spet drugih služabnikov, več ko prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, misleč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko so vinogradniki zagledali sina, so rekli med seboj: ›To je dedič! Dajte, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine.‹ In zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Kadar torej pride gospodar vinograda, kaj bo storil s temi vinogradniki?«
Reko mu: »Hudobneže bo hudo pokončal in vinograd bo dal v najem drugim vinogradnikom, ki mu bodo dajali pridelek ob svojem času.«
Jezus jim reče: »Ali niste nikoli brali v pismu: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen; Gospod je to naredil in čudovito je v naših očeh.‹ Zatorej vam pravim, da se vam bo Božje kraljestvo vzelo in dalo ljudstvu, ki bo dajalo njegove sadove.« Ko so veliki duhovniki in farizeji slišali njegove prilike, so spoznali, da govori o njih. Skušali so ga prijeti, pa so se zbali ljudstva, ker ga je imelo za preroka.

Prijatelji, v teh dnevih je naša pozornost usmerjena popolnoma na epidemijo nevarnega koronavirusa, kar je prav, hkrati pa pozabljamo, da nenehno razsaja še en zelo nevaren virus, ki mu rečemo “protibožji virus“.

Ta virus razsaja vse od začetka in je prvič “udaril“ po Adamu in Evi v raju. Gre za duhovno bolezen, da služabniki Gospodarja ne priznajo in hočejo prevzeti Njegovo lastnino, dediščino, zavladati Božjemu kraljestvu. Žal pa pozabljajo, da brez Boga kraljestvo pač ni “Božje“. Je samo nek posvetni fevd, poln krivice in zla.

Bog ima seveda cepivo in zdravilo, ki omeji delovanje virusa, to je osebna vera ter zaupanje v Boga, zvestoba Božji besedi, hoja za Kristusom, molitev, post in miloščina, spoštovanje zapovedi, prejemanje zakramentov … vse torej, kar poznamo kot versko življenje, a se nam velikokrat zdi formalnost. V resnici pa je to Božja pomoč za zdravje našega duha.