SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

VELIKA NOČ

12. APRIL 2020

APOSTOLSKA DELA 10,34.37-43

Tiste dni je Peter spregovóril: »Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo; zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priče vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jerúzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obúdil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naróčil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomur, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi.«

Prijatelji, res je. To je Peter zatrjeval zbrani množici. Res je. Ne gre za mit, pravljico, izmišljeno pripoved za kratek večer. Jezusa ste poznali, veste, kdo je bil. Videli ste, kako so ga rimski vojaki učinkovito, kot so znali, ubili. Nato pa je bil nenadoma spet živ in videli smo ga. Ja, Jezus je tisti, ki je bil napovedan in pričakovan.

Še več, ni samo prerok, odrešenik, Mesija, Jezus je Bog. In v tem je “finta“. Nihče drug nas ne more rešiti, zares rešiti, pred zlom, ki je v nas in okoli nas. Nihče drug nam ne more odvzeti strahu in dati upanja, nihče drug ne zmore biti Pot, Resnica in Življenje. Nihče drug ne more dati večnega življenja. Samo Bog lahko odpre nebesa. In veste kaj, Jezus je to res naredil, na Veliko noč.

Tako je govoril Peter ljudem in so ga poslušali in slišali in se spreobrnili in živeli v tej radostji, da so odrešeni. To so povedali naprej, in spet naprej in spet naprej in danes smo to zvedeli tudi mi. Verujmo, samo v Kristusu je sreča, mir, smisel, tolažba.