SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

CVETNA NEDELJA

5. APRIL 2020

FILIPLJANOM 2,6-11

Čeprav je bil Jezus Kristus v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podélil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.

Prijatelji, danes beremo v cerkvah pasijon po Mateju. A mi se bomo ustavili pri odlomku iz pisma Filipljanom, ki je ena največjih mojstrovin Svetega pisma. Opis Jezusovega dejanja je teološko izredno globok in je eden izmed temeljnih tekstov Svetega pisma.

Jezus, čeprav Božji Sin in sam Bog, se je ponižal dobesedno iz vzvišenih nebes na zemljo in postal kot človek. Bil je pokoren, poslušen Očetu vse do smrti na križu. Zato je bil povzdignjen nad vse in pred Njim se mora pripogniti naše koleno, ker je Gospod.

Kako je to mogoče, da se Bog tako poniža za to mravljo, človeka, ki je prah proti Njemu? Zaradi ljubezni. Jezus postane hlapec. Sam sebe izniči. Poniža se nižje od vsakega človeka. A Oče Ga ne pozabi, nosi Ga v srcu in Ga končno poviša na božji prestol. Prijatelji, hoditi za Jezusom pomeni, da se tudi jaz ponižam, izničim, postanem bližnjemu hlapec in Bog me bo povišal na svojo desnico.