SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

ČETRTEK, 6. FEBRUAR 2020

1 KNJIGA KRALJEV 2,1-4

Ko so se približali dnevi, da David umrje, je naročil sinu Salomonu: »Nastopam pot vse zemlje; okrepi se in bodi mož! Drži se postave Gospoda, svojega Boga, hodi po njegovih potih in spolnjuj njegove zakone, zapovedi, predpise in naredbe, kakor je pisano v Mojzesovi postavi, da boš imel srečo pri vsem, kar boš delal in česar se boš lotil! Potem bo Gospod spolnil svojo obljubo, ki mi jo je dal: ›Če bodo tvoji sinovi pazili na svojo pot in zvesto hodili pred menoj z vsem srcem in vso dušo, bo vedno kateri tvojih potomcev na Izraelovem prestolu.

Prijatelji, Sveto pismo je polno Gospodovih obljub. Vsako obljubo tudi izpolni, a šele takrat, ko človek izpolni pogoj, ki stoji pred vsako obljubo. Če boš naredil to, ti bom jaz izpolnil To.

Površnemu opazovalcu bi se zazdelo, da Bog nič ne daje zastonj, ampak na vsako izmed svojih “dobrot“ nalepi nalepko s ceno. Cena, ki jo je moral Salomon “plačati“ je bila izpolnjevanje postave. Saj, kaj pa je s tem narobe, bi lahko rekli. Držati se Gospodove postave se je vendar treba. Da, seveda, a kam je šla zastonjskost Božjega daru? Dar niti ni dar, če ga je treba plačati.

Zastonjskost je še vedno tu. Mi si s svojimi dejanji ne moremo zaslužiti darov, kot so življenje, večnost in božja ljubezen? Tako ali tako nam jih Bog daje še preden smo bili in še preden bi si jih sploh lahko zaslužili, če bi to sploh bil božji namen z nami, namreč, da oddelamo svoje življenje kot poplačilo za ta božji dar.

Izpolnitev pogoja pred božjo obljubo ni cena za dar, ampak je simbolno znamenje, da mi mislimo resno. Niti Salomon v vsej svoji modrosti ni mogel do pikice natančno izpolnjevat Njegovih zakonov, zapovedi, predpisov in naredb, kakor je pisano v Mojzesovi postavi. To je nemogoče. Lahko pa je poskušal in to je Gospod čakal. Gospod čaka, da tudi mi poskusimo. To bo dovolj, ker to bo odprlo naše srce Gospodu, da bo lahko vstopil in izpolnil svoje obljube. Namreč: “Če bodo tvoji sinovi pazili na svojo pot in zvesto hodili pred menoj z vsem srcem in vso dušo, bo Gospod spolnil svojo obljubo.“