SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

ČETRTEK, 5. MAREC 2020

MATEJ 7,7-12

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Prosíte in se vam bo dalo; iščíte in boste našli: trkajte in se vam bo odprlo. Vsak kdor prosi, prejme; in kdor išče, najde; in kdor trka, se mu bo odprlo. Ali kdo izmed vas bo dal svojemu sinu kamen, če ga prosi kruha? Ali bi mu dal kačo, če prosi ribe? Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo vaš nebeški Oče dajal dobro tem, ki ga prosijo. Vse torej, kar hočete, da bi ljudje storili vam, storite tudi vi njim; zakaj to je postava in preroki.

Prijatelji, vsaka človeška molitev v bistvu prosilna; človek je namreč bitje, ki je odvisno od Boga in usmerjeno k prošnji za pomoč. A danes se je pri ljudeh izgubil čut usmerjenosti k Bogu zaradi sekularizirane (posvetne) miselnosti, ki trdi, da človek ni odvisen od Boga, da lahko vse sam in da Boga zato ne potrebuje.

Dejstvo pa je, da je človek rojen kot religiozno bitje, zato ne more živeti brez molitve, ki je konkreten izraz njegove vere in življenja. Če ne moli, se slabi njegovo versko življenje, in če ne veruje, nima molitev nobenega pravega smisla. 

Zakaj torej molimo? Zato, ker se v molitvi odpiramo Bogu, ker v molitvi presegamo sebe in doživljamo, da nismo zgolj naravna, ampak tudi duhovna bitja, ker v molitvi izrazimo, da sprejemamo resnico, da smo odvisni od Boga in ne samozadostni, ker v molitvi pridobivamo upanje, brez katerega ne moremo živeti, ker v molitvi izražamo svojo bivanjsko potrebo po Bogu, potrebo vsakega človeka po drugem.

Jezus vse to pove veliko bolj preprosto: Vaš nebeški Oče vam bo dal dobro, če Ga prosite. Verujmo Božji besedi. Gotovo nekaj potrebuješ. Začni za to redno vsakodnevno molit in prosit.