SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

ČETRTEK, 27. FEBRUAR 2020

5 MOJZESOVA 30,15-20

Mojzes je govoril ljudstvu: Glej, predložil sem ti danes življenje in srečo, smrt in nesrečo. Kar ti danes zapovedujem, je: Ljubi Gospoda, svojega Boga, hodi po njegovih potih, spolnjuj njegove zapovedi, zakone in naredbe! In živel boš in se množil, in Gospod, tvoj Bog, te bo blagoslavljal v deželi, ki greš vanjo, da jo prejmeš v last. Ako se pa tvoje srce odvrne in ne boš ubogal in se boš dal zapeljati, da bi molil druge bogove in jim služil, vam danes oznanjam, da boste gotovo preminuli; ne boste dolgo živeli v deželi, kamor greš čez Jordan, da jo prejmeš v last. Danes kličem za pričo proti vam nebo in zemljo: predložil sem ti življenje in smrt, blagoslov in prekletstvo. Izvoli torej življenje, da boš živel ti in tvoj zarod! Ljubi Gospoda, svojega Boga, poslušaj njegov glas in drži se njega! Kajti to je zate življenje in dolgo trajno bivanje v deželi, ki jo je Gospod s prisego obljubil  dati tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu.

Prijatelji, današnje berilo je eden izmed najbolj neposrednih nagovorov Boga človeku, ki jih lahko najdemo v Svetem pismu. Bog nas izziva, naj izberemo. Imamo samo 2 možnosti in druge opcije ni, kot da izberemo eno pot.

Prva je izbira življenja in sreče. Z njo gre z roko v roki ljubezen do Boga in spoštovanje Njegovih zapovedi, zakonov in naredb. Če boš to delal, boš živel in Gospod te bo blagoslavljal.

Druga izbira je smrt in nesreča. Če se daš zapeljati drugim bogovom in jih moliš in jim služiš in se tvoje srce odvrne od edinega pravega Boga, boš preklet in boš umrl. Posledice tvojih dejanj pa ne bodo zadevale samo tebe, ampak tudi tvoje naslednike. Heca torej tukaj ni. Gospod misli smrtno resno, dobesedno.

Gospod predlaga. Izberi. Od tega je odvisno tvoje odrešenje in odrešenje tvojih otrok. Ja, ni hec tale postni čas.

Ljubi Gospoda, svojega Boga.