SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SREDA, PRAZNIK GOSPODOVEGA OZNANJENJA MARIJI

24. MAREC 2020

LUKA 1,26-38

Tisti čas je bil angel Gabriel od Boga poslan v galilejsko mesto, ki se imenuje Nazaret, k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Ko je prišel k njej, je rekel: »Pozdravljena, milosti polna, Gospod je s teboj!« Pri teh besedah se je prestrašila in je razmišljala, kaj naj pomeni ta pozdrav.
Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.«
Marija pa je rekla angelu: »Kako se bo to zgodilo, ko moža ne poznam?« Angel ji je odgovoril: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi Sveto, ki bo rojeno, Božji Sin. In glej, tvoja sorodnica Elizabeta je tudi spočela sina v svoji starosti; in to je šesti mesec njej, ki je nerodovitna; kajti pri Bogu ni nič nemogoče.«
Marija je rekla: »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje.

Prijatelji, Marijin DA je spremenil zgodovino. Do tedaj je zgodovina večkrat videla človeški NE Bogu, kot pa DA. Čeprav je veliko očakov in prerokov in svetih žena reklo Bogu DA, pa je vseeno na vsakega Noeta prišlo 100 takih, ki so Boga zavrnili.

Se nam zdi, da je sedaj še vedno enako, in res je. Na vsakega, ki reče Jezusu “moj Bog in moj Gospod“, je vsaj 10 takih, ki Boga sovražijo, se norčujejo, dvomijo, omalovažujejo ali pa so do Njega brezbrižni. A vseeno, sedaj je drugače. Po Marijinem DA je prišel Bog Sin na svet in Jezusov DA je večji od vseh NE-jev celostne zgodovine človeštva. Božji DA sedaj zmaguje nad vsemi človeškimi  NE-ji.

Marijin DA je torej spremenil zgodovino iz odhajanja od Boga k prihajanju k Bogu. Adam in Eva sta odšla od Boga, Marija je prišla nazaj. Kot se je človeštvo z prvima človekoma oddaljilo od Boga, se je človeštvo z največjim človekom, Marijo, spet približalo Bogu. Jezus, Bog in človek, pa je nato človeka z Bogom ponovno združil, raj nam je odprt, nebeško kraljestvo se je približalo.

El Greco: Oznanjenje (Annunciation)