SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

ČETRTEK V VELIKONOČNI OSMINI

1G. APRIL 2020

LUKA 24,35-48

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. Ko so pa o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se ter se prestrašili in so mislili, da vidijo duha.

Rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam vstajajo dvomi v srcih? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam; potipljite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« Dali so mu kos pečene ribe. In vzel je ter vpričo njih jedel. Rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«

Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in vstati tretji dan od mrtvih in v njegovem imenu oznaniti pokoro ter odpuščanje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. Vi pa ste priče teh reči.«

Prijatelji, Jezusu se je zdelo izredno pomemno, da je učencem pokazal, da je vstal telesno in evangelistom se je zdelo prav tako nujno, da so to opisali podrobno. Rekel jim je, da je to On, z dušo in telesom, pokazal jim je rane,  “meso in kosti“ in z njimi celo jedel.

Zakaj torej tako vztrajamo na “ljudski krivi veri“, da ko umremo, telo pokoljemo, duša pa gre v nebo. Ne duša, duša in telo je človek in vstajenje je vstajenje duše in telesa. To vero izpovedujemo tudi v veroizpovedi. Zakaj torej?

Ker zgleda, da nam ni dovolj, da vidimo duha, potrebno je videti vstalo telo, da se zavemo, da gre zares. Vse nebožje pa se temu upira. V trenutku, ko zares doumemo to veliko resnico, da gre res za naše vstajenje od mrtvih, za naše telo in dušo, za naš resnični jaz, ne moremo živeti več po starem. Do takrat pa nam je Jezusovo in naše vstajenje pravljica.

Gospod, odpri nam razum, da bomo res umevali in da bomo priče Jezusa Kristusa, ki je trpel, tretji dan od mrtvih vstal in bomo v njegovem imenu oznanjali pokoro in odpuščanje grehov med vsemi.