SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

ČETRTEK, 12. MAREC 2020

JEREMIJA 17,5-10

Tako govori Gospod: Preklet, kdor zaupa v človeka, se opira na bitje iz mesa, njegovo srce pa se odmika od Gospoda! On je kakor grm v pustinji: ne doživi, da pride sreča; prebiva v izsušeni puščavi, v solnati, neobljudeni deželi.

Blagoslovljen pa človek, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo upanje. Je kakor drevo, vsajeno ob vodi, ki k potoku stega svoje korenine; ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno; v letu suše ne trpi pomanjkanja in vedno rodi svoj sad. Neprodirno je srce, bolj ko vse, kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srce, preskušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem vedenju, kakor zaslužijo njegova dela.

Prijatelji, kako čudovita primerjava: “Kdor zaupa v Gospoda, je kakor drevo, vsajeno ob vodi.“ Kakšno je takšno drevo? Ni ga strah vročine. Listje ohrani zeleno. Ob suši ne trpi pomanjkanja. Vedno rodi sad.

Tako živi tisti, ki zaupa Gospodu: je odporen na vso zlo, ohrani moč in pogum, globoko zakoreninjen v veri rojeva vedno dobre sadove, tudi ali še prav posebej ob času preizkušenj, ko se pokaže, kakšno vero ima. Koliko zaupa v Boga. Ali so besede samo besede, ali pa zares veruje. Kajti Gospod “preiskuje srce in obisti“.

Sedaj imamo priložnost, da pokažemo, kolikšno vero imamo. Ob možni epidemiji ohranimo zaupanje v Boga. Poleg izvajanja vseh ukrepov ohranimo molitev. V naši župniji se lahko priporočamo še posebej sv. Roku na Brezju, nebeškemu zavetniku zoper kužne bolezni.