SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

video dnevna misel

9. MAJ 2020

SOBOTA 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

JANEZ 14,7-14

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če ste spoznali mene, poznate tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in vidite ga.« Filip mu reče: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«
Jezus mu odgovori: »Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal? Kdor vidi mene, vidi Očeta. Kako moreš govoriti: ›Pokaži nam Očeta‹? Ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih jaz govorim, ne govorim sam od sebe. Oče, ki prebiva v meni, on izvršuje dela. Vérujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. Če pa ne, vérujte zaradi del samih.
Resnično, resnično, povem vam: Kdor vame veruje, bo tudi sam izvrševal dela, ki jih jaz izvršujem, in še večja ko ta bo izvrševal, ker grem k Očetu. Kar koli boste prosili v mojem imenu, to bom storil, da bo Oče proslavljen v Sinu. Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom spolnil.«

Prijatelji, Pavel v pismu Timoteju pravi, da “Gospod … biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti.“ Sveto pismo razodeva, da je Boga nemogoče videti in ostali živ, kar preprosto pomeni, da dokler smo “ujeti“ v to omejeno bivanje na zemlji, enostavno ne moremo uzreti Gospodovega veličastva. Šele v onostrantvu ga bomo gledali iz obličja v obličje.

To misel na veliko izkorišča ateistična propaganda, ki trdi, da nekaj, kar ne moreš ne dokazati ne videti ne razumeti pač ne more obstajati. Če Boga ga ne moremo nekako zaslediti, dojeti, razumeti s svojim človeškim znanjem (znanostjo), potem Boga ni.

Tudi Filip danes prosi Jezusa, naj mu pokaže Boga. Odgovor, ki ga dobi, je presenetljiv in šele po vstajenju in prihodu Sv. Duha Filip dojame: Boga Očeta ne bomo nikoli videli, dokler smo še tukaj, v tem bivanju, a Bog je poslal Sina, da bi videli. Jezus zatrjuje: “Če ste spoznali mene, poznate tudi mojega Očeta. Zdaj ga poznate in vidite ga.“

Če nam naša omejena človeška narava preprečuje, da bi videli Boga Očeta takšnega, kot v resnici je, v vsej veličini in slavi, dokler ne bomo pri njem v Večnosti, pa nas On, ker nas ljubi, ni pustil v nevednosti. Popolnoma se nam je razodel, v svojem Sinu Jezusu, ki je Bog, druga Oseba Svete Trojice, tako da kdor vidi Njega vidi Očeta“. Ta Sin obljubi prihod Svetega Duha, Boga, tretje Osebe Svete Trojice, ki prebiva v tistem, ki se mu odpre. Ateisti se motijo: Bog je in mi Ga lahko spoznamo takšnega, kot je, v vsej veličini, samo ozreti se moramo na Jezusa Kristusa in v globini srca prisluhniti Svetemu Duhu.

Oče, Sin in Sveti Duh, Sveta Trojica, en sam Bog.