SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

8. AVGUST 2020

SOBOTA 18. TEDNA MED LETOM

MATEJ 17,14-20

Tisti čas je stopil nekdo k Jezusu, se vrgel pred njim na kolena in rekel: »Gospod, usmili se mojega sina, ki je mesečen in hudo trpi; večkrat namreč pade v ogenj in večkrat v vodo. Privedel sem ga bil k tvojim učencem, pa ga niso mogli ozdraviti.«

Jezus je odgovoril: »O neverni in popačeni rod! Doklej bom pri vas? Doklej vas bom prenašal? Privedite mi ga semkaj!« In Jezus mu je zapovedal in hudi duh je odšel od njega in deček je bil od tiste ure zdrav. Takrat so učenci pristopili posebej k Jezusu in rekli: »Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?« Jezus jim je rekel: »Zato, ker ste imeli premalo vere. Resnično, povem vam: Če boste imeli vero kakor gorčično zrno, porečete tej gori: ›Prestavi se od tod tjakaj,‹ in prestavila se bo in nič vam ne bo nemogoče.«

Prijatelji, kot sem že večkrat zapisal in kot Cerkev uči, hudi duhovi res obstajajo. Pa četudi ne verjamete ne meni ne Cerkvi, je avtoriteta, ki nam danes pričuje o tej resnici, veliko večja: “In Jezus mu je zapovedal in hudi duh je odšel od njega…“.

Hudi duhovi, čeprav še tako premetena in močna bitja so zgolj ustvarjena bitja, ki ne morejo človeku nič, če človek to ne dopusti. Ne morejo videti človekovih misli, ne morejo ga prisiliti v nič. Lahko ga le pretentajo, da človek dopusti, popusti in pade ter zlorabi svobodno voljo za odločitev proti Bogu.

Zato Jezus poudari, ko ga učenci vprašajo, zakaj niso mogli izgnati hudega duha: “Zato, ker ste imeli premalo vere.“ Namreč, Bog doda človeški odločnosti in močem točno toliko, kolikor nam primanjkuje, da bi zmagali v boju s hudim. Samo če imamo vero.