SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

video dnevna misel

6. MAJ 2020

SREDA 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

JANEZ 12,44-50

Tisti čas je Jezus zaklical: Kdor vame veruje, ne veruje v mene, temveč v njega, ki me je poslal. Kdor vidi mene, vidi njega, ki me je poslal. Jaz sem prišel na svet kot luč, da nihče, kdor vame veruje, ne ostane v temi. Če kdo moje besede sliši in jih ne spolni, ga jaz ne sodim; nisem namreč prišel, da bi svet sodil, ampak da bi svet zveličal.
Kdor mene zaničuje in ne sprejema mojih besed, ima nad seboj sodnika; nauk, ki sem ga oznanil, ta ga bo sodil poslednji dan. Jaz nisem govoril sam od sebe, ampak Oče, ki me je poslal, on sam mi je dal zapoved, kaj naj rečem in kaj naj oznanim. Vem, da je njegova zapoved večno življenje. Kar torej jaz govorim, govorim tako, kakor mi je rekel Oče.

Prijatelji, ljudje smo se skozi vso zgodovino spraševali, kakšna je ta sila, ki jo čutimo, da je nad nami, ki obvlada vesoljstvo in ki je v temelju vsega obstoječega. Dali smo ji imena, opisovali smo jo na razne načine in jo častili vsak po svoje. Vse do danes je to spraševanje v temelju človekovega obstoja in ni človeka, ki se ne bi vprašal, ali je Bog in kakšen je.

A ko poslušaš Jezusa, če ga dobro poslušaš ugotoviš, da je na to vprašanje odgovor že podan in to zelo preprost odgovor. Namreč, “kdor vidi mene, vidi njega“. Tako pravi Jezus. Torej, kakšen je Bog? Poglej Jezusa, o katerem Nova zaveza obširno poroča, ki je resnična zgodovinska oseba in o njem veliko vemo. Kaj Bog govori? Poslušaj Jezusa, kajti, kot pravi v današnjem odlomku, ”kar jaz govorim, govorim tako, kakor mi je rekel Oče“. Tukaj ni nobene globoke filozofije, nobene zapletene teologije, nič kompliciranega: skozi Jezusa kot popolnoma čisto steklo vidimo jasno samega Boga, točno takšnega kot je in skozi Jezusova usta slišimo točno to, kar Bog sam govori.

Če torej še vedno ne vemo, kakšen je Bog, sta možni samo 2 razlagi: ali Jezusu ne verjamemo ali pa ne prebiramo Svetega pisma in katekizma in smo preprosto nevedni in kot takšni nagnjeni k temu, da mislimo, da vse vemo in da smo bolj pametni kot vsi drugi.

Dejstvo je, da je o Bogu vse že razodeto, vse že povedano, vse že znano. Prisluhni Jezusu,  kaj uči in poglej njegova dejanja, kaj dela in vedel boš, kdo in kakšen je Bog.

Bog Oče, Sin in Sveti Duh, Sveta Trojica, en sam Bog.