SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

5. JUNIJ 2020

PETEK 9. TEDNA MED LETOM

2 TIMOTEJU 3,10-17

Preljubi, ti hodiš za menoj v nauku, vedenju, namenih, veri, prizanesljivosti, ljubezni, potrpežljivosti, preganjanju, trpljenju, ki me je zadelo v Antiohiji, v Ikoniju in Listri. Kakšno preganjanje sem prebil! In iz vsega me je Gospod rešil. Sicer pa bodo preganjani vsi, kateri hočejo pobožno živeti v Jezusu Kristusu. Hudobni ljudje in sleparji pa bodo rastli v hudobiji, varali bodo in bodo varani. Ti pa ostani pri tem, kar si se naučil in si verno sprejel, ker veš, od koga si se naučil, in ker od detinstva poznaš sveto pismo, ki ti more dati modrost za zveličanje po veri v Jezusa Kristusa. Vse od Boga navdihnjeno pismo je tudi koristno za pouk, za prepričevanje, za poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti, da bi bil božji človek popoln, za vsako dobro delo pripraven.

Prijatelji, apostol Pavel svetuje svojemu učencu Timoteju, naj “ostani pri tem, kar se je naučil in verno sprejel, ker ve, od koga se je naučil, in ker od detinstva pozna sveto pismo, ki mu more dati modrost za zveličanje po veri v Jezusa Kristusa.“ Nasvet nam je poznan, tudi sami smo ga kdaj dobili in slišali v Cerkvi.

A pred tem Pavel jasno pove, da “bodo preganjani vsi, kateri hočejo pobožno živeti v Jezusu Kristusu.“ Kako to, da kljub temu, da ve, kaj se bo zgodilo, vseeno Timoteju da tak nasvet? Zato, ker Pavel gleda onkrat meja tega življenja – da, kdor veruje in izpoveduje vero v Jezusa Kristusa, ta bo trpel, a ta bo tudi zveličan.

Lahko pa smo konformisti. Ta tujka v našem jeziku pomeni nekoga, ki sprejema in upošteva družbene ali skupinske norme zaradi osebnega udobja, koristi, torej prilagodljivca. Lahko se prilagodimo javnemu mnenju in delamo, kar vsi delajo, a za take ljudi pravi Pavel, ne samo da bodo varali (najprej sami sebe z lažmi o resnici bivanja), ampak bodo tudi (pre)varani. Hudi duh je namreč lažnivec in prevarant, ki mu nismo kos, razen v Jezusu Kristusu, našem  Gospodu.

sv. Timotej