SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

4. JUNIJ 2020

ČETRTEK 9. TEDNA MED LETOM

MARKO 12,28-34

Tisti čas je k Jezusu pristopil neki pismouk in ga vprašal: »Katera je prva med vsemi zapovedmi?« Jezus mu je odgovoril: »Prva zapoved med vsemi je: ›Poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. Ljubi torej Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vsem mišljenjem in vso močjo.‹ To je prva zapoved. Druga je tej enaka: ›Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.‹ Večja od teh ni nobena druga zapoved.«
Pismouk pa mu je rekel: »Dobro, učenik, prav si rekel, da je Bog edini in ni drugega razen njega; in da je ljubiti njega z vsem srcem in vsem mišljenjem in vso dušo in vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor sam sebe – več kakor vse žgalne in druge daritve.«
Videč, da je razumno odgovoril, mu je Jezus rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni upal še kaj vprašati.

Prijatelji, a je treba ljubezen zapovedat? Seveda, odgovor je odvisen od tega, kako razumemo besedo ljubezen. Če pod ljubezen razumemo romantično ljubezen, zaljubljenost, potem je seveda ni treba zapovedati. Kdo si ne želi romantike, človeške bližine in topline, koga ne vleče k drugemu v času zaljubljenosti.

A Sveto pismo ne pripoveduje o zaljubljenosti, ampak o ljubezni, ki se daruje, izroča, žrtvuje in trpi za drugega. O ljubezni, ko moraš umreti samemu sebi in svojim željam in nagibom za dobro drugega. Še več, govori o ljubezni tudi do tistih, ki ti niso blizu, celo do sovražnikov. Govori pravzaprav o ljubezni, ki je najprej do Boga, ki ga največkrat niti ne zaznamo in ne čutimo.

Takšno ljubezen pa je potrebno zapovedati, zato, ker je takšna ljubezen odločitev. Odločitev je stvar spoznanja in volje in ne čustev in nagonov. Odločiš se, ko spoznaš, da je nekaj prav. Bog pravi, da je prava ljubezen največja stvar. Verjeti Bogu je spoznanje. Nato pa se z voljo odločim, da bom ljubim, čeprav je težko. Prosimo sv. Duha, da bomo tega zmožni.