SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

4. AVGUST 2020

SV. JANEZ VIANNEY

MATEJ 9,35-38; 10,1

In Jezus je hodil po vseh mestih in vaseh: učil je v njih shodnicah, oznanjal blagovest kraljestva in ozdravljal vse bolezni in vse slabosti. Ko pa je videl množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je svojim učencem rekel: »Žetev je velika, delavcev pa malo. Prosíte torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev.« In poklical je svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati nečiste duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti.

Prijatelji, danes goduje sv. Janez Vianney, arški župnik. Župniki se mu priporočamo kot svojemu nebeškemu zavetniku. Zakaj? Ko ga je generalni vikar škofije Lyon v Franciji leta 1818 postavil za župnika v majhno vasico Ars, mu je za popotnico povedal naslednje besede: “V tej župniji ni veliko ljubezni do Boga; vi jo boste vanjo vnesli.“ In to je Janez tudi zares počel vse do svoje smrti.

Evangelij nam danes poroča, kako so se Jezusu “množice zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene kakor ovce, ki nimajo pastirja.“ Zdelo se je, da niso ljubljene. A vsak človek je ljubljen, Bog ga neizmerno ljubi. Naša težava je v tem, da smo večinoma tako odmaknjeni od Boga, da te ljubezni ne zmoremo začutiti. Zato se Bog posluži ljudi, ki poneso njegovo ljubezen v ta svet.

Sv. Janez Vianney je bil takšen prevodnik božje ljubezni, usmiljenja in dobrote, ker je v svoji globoki in ponižni veri to hotel biti. Množice, izmučene in zapuščene po divjanju protibožje francoske revolucije so se trumoma zbirale v Arsu pred spovednico in oltarjem, kjer je oznanjal in delil božje usmiljenje sveti župnik. Takšne duhovnike svet danes rabi, takšne kristjane svet danes rabi. Zato, sv. Janez Vianney, prosi za nas. Dragi prijatelji, prosim vas, nikoli nas župnikov ne pozabite priporočati Bogu. Še kako  potrebujemo božjo milost za svoje poslanstvo.