SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

31. MAJ 2020

BINKOŠTI

APOSTOLSKA DELA 2,1-11

Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili, in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali Judje, pobožni možje iz vseh narodov pod nebom. Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi. Vsi so bili iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo, Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Parti, Médijci in Elámci in tisti, ki prebivamo v Mezopotámiji, Judêji in Kapadókiji, v Póntu in Aziji, v Frígiji in Pamfíliji, v Egiptu in v libijskih krajih blizu Ciréne, in mi iz Rima, ki se zdaj mudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Krečáni in Arabci – vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela!«

Prijatelji, brez veliko pomišljanja lahko rečemo, da je prevladujoča kultura ali ideologija današnjega časa egocentrizem. Večina ljudi pričakuje, da se mora vse vrteti okoli njih in da vse obstaja zaradi njih. Prehitevanje vrst, jeza, ker se vlada ni odločila po tvoje ali celo, ker vreme ni v skladu s tvojimi načrti samo dokazujejo, da človek danes pretežno gleda le nase.

V skladu s to miselnostjo razumemo tudi poslanstvo Svetega Duha. Jezus nam ga je poslal, da bi nam pomagal lepše živeti, da bi nam bilo bolje in da bi mi z darovi Svetega Duha prišli lepše skozi življenje. Seveda pa je to daleč od resnice. Sveti Duh na prinaša sposobnosti, znanja in talente, da bi drugim z njimi služili. Apostolom tudi ni bilo dano znanje tujih jezikov, da bi postali dobro plačani prevajalci in profesorji na tujih univerzah, ampak da bi šli in drugim prinesli Kristusa.

Sveti Duh nam je dan, da lažje služimo bližnjim, da bolj popolno ljubimo. Mnogi zapustijo Boga prav zato, ker mislijo, da je Bog tukaj zaradi njih in ko se njihove želje ne uresničijo, zapustijo Boga, katerega napačno podobo imajo. Bog nam pomaga, da bi bili za druge. Sveti Duh nam pomaga ustvariti medčloveško mrežo odnosov, skozi katero drug drugega podpiramo na poti v večnost, kar je edini cilj življenja.