SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

3. AVGUST 2020
PONEDELJEK 18. TEDNA MED LETOM

JEREMIJA 28,1-17

Tisto leto, v začetku vladanja Judovega kralja Sedekija, v četrtem letu, v petem mesecu, mi je rekel Hananija, Azurjev sin, prerok iz Gabaona, v Gospodovi hiši pred duhovniki in vsem ljudstvom: »Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: ›Zlomim jarem babilonskega kralja. Še dve leti, potem vrnem v ta kraj vse posode Gospodove hiše, ki jih je babilonski kralj Nabuhodónozor pobral iz tega kraja in jih spravil v Babilon, vrnem v ta kraj,‹ govori Gospod, ›kajti zlomim jarme babilonskega kralja.‹«

Prerok Jeremija pa je odgovoril preroku Hananiju pred duhovniki in pred vsem ljudstvom, ki je stalo v Gospodovi hiši, in rekel: »Res, tako naj stori Gospod! Gospod naj spolni tvoje besede, ki si jih prerokoval, da vrne posode Gospodove hiše in vse ujetnike iz Babilona v ta kraj! Vendar poslušaj to besedo, ki jo govorim na ušesa tebi in vsemu ljudstvu: Preroki, ki so bili pred menoj in pred teboj oddavnaj, so prerokovali mnogim deželam in velikim kraljestvom vojsko, lakoto in kugo. Preroka, ki prerokuje mir, pa je mogoče spoznati, da je res od Boga poslan, šele, ko se spolni prerokova beseda.« Tedaj je prerok Hananija vzel preroku Jeremiju jarem z vratu in ga zlomil. Nato je rekel pred vsem ljudstvom: »Tako govori Gospod: ›Prav tako zlomim jarem babilonskega kralja Nabuhodónozorja v dveh letih z vratú vseh narodov.‹« Tedaj je prerok Jeremija odšel svojo pot.

Toda potem, ko je prerok Hananija zlomil jarem z vratu preroka Jeremija, je prišla Jeremiju Gospodova beseda: »Pojdi in povej Hananiju: Tako govori Gospod vesolja, Izraelov Bog: ›Železen jarem denem na vrat vsem tem narodom, da bodo podložni babilonskemu kralju Nabuhodónozorju; in podložni mu bodo. Tudi živali na polju mu dajem.‹«

Nato je prerok Jeremija rekel preroku Hananiju: »Poslušaj, Hananija! Gospod te ni poslal. Zapeljuješ to ljudstvo, da zaupa v laž. Zato tako govori Gospod: ›Glej, spravim te z zemlje! Umreš to leto, ker si oznanjal odpad od Gospoda.‹« In prerok Hananija je umrl isto leto v sedmem mesecu.

Prijatelji, nekoliko daljše berilo iz preroka Jeremija zahteva kratek uvod. Jeremija je prerokoval v Jeruzalemu v obdobju pred l. 587 pred Kr., torej pred dokončnim padcem Judovega kraljestva in izgonom v Babilon. Jeremija je po božjem navodilu prerokoval, naj Judovski kralj popusti in pripogne koleno pred Nabuhodonozorjem, babilonskim kraljem. Ljudje bi ostali na svoji zemlji, bogoslužje v templju bi se nadaljevalo in Bog bi deloval preko ljudstva v obljubljeni deželi naprej. A oblastna elita s kraljem na čelu je v svoji težnji po ohranitvi oblasti bila pripravljena narediti vse, da bi ohranila pozicije, tudi preko lažnega prerokovanja lažnega preroka Hananija.

Jeremija si je namreč nadel jarem kot simbol, kaj Bog zahteva od kralja, torej, da dovoli Babiloncem miren in nekrvav prevzem oblasti v Jeruzalemu. Hananija vzame Jeremiju jarem iz pleč in ga prelomi, a to ne spremeni dejstva, da bo Jeruzalem padel in da bo zaradi oblastiželjnosti enega trpelo vse ljudstvo.

Zato Jeremija kralja in vso elito ponovno opozori, naj ne zaupajo lažni veri, da se Bog ozira na “narodna čustva“, navezanost na “svojo zemljo“ in neko “starodavno pravico do obljubljene dežele“. Bogu vse to ni pomembno. Ni važno ali si Slovenec ali Hrvat ali Kitajec, ali govoriš angleško ali nemško ali arabsko, ali živiš na južni ali na severni strani alp ali pa pod Himalajo, vse to so začasne in zemeljske zadeve. Boga zanima človek, ki je božji otrok, v njegovi vsakdanji realnosti, v njegovem trpljenju in veselju in predvsem v njegovem odnosu do Boga. Bogu je pomembno samo to, da se bomo odrešili in prišli v večno domovino, eno in isto za vsakega človeka, juda, babilonca in slovenca.

Zato treba Boga bolj ubogati kot kralja, kot predsednika, bolj kot očeta in mamo, celo bolj kot samega sebe. Ker samo po njem se bomo odrešili. Če to zahteva, da se ponižamo, odpovemo svojim željam, načrtom in ambicijam, vsemu, kar mislimo, da smo in pomenimo na tej zemlji, prav. Samo da ne pozabimo, da smo božji. To je naša edina prava in večna identiteta – da smo božji.