SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

28. MAJ 2020

ČETRTEK 7. VELIKONOČNEGA TEDNA

APOSTOLSKA DELA 22,30;23,6-11

Ker je poveljnik hotel zanesljivo zvedeti, zakaj Judje v Jeruzalemu tožijo Pavla, mu je drugi dan odvzel vezi, ukazal, naj se zberejo veliki duhovniki in ves veliki zbor, in privedel je Pavla ter ga postavil prednje. Ker pa je Pavel vedel, da so v zboru deloma saduceji, deloma farizeji, je zaklical: »Bratje, jaz sem farizej, sin farizejev; zaradi upanja v vstajenje od mrtvih me sodijo.«
Ko je to izrekel, je nastal razdor med farizeji in saduceji, in zbor se je razcepil. Saduceji namreč trdijo, da ni vstajenja in ne angelov ne duhov, farizeji pa priznavajo to in ono. Nastalo je veliko vpitje in nekateri pismouki farizejske stranke so vstali in se prerekali: »Nič hudega ne moremo najti na tem človeku; kaj, če mu je govoril duh ali angel?«
Ko je nastal velik razdor in se je poveljnik zbal, da bi Pavla ne raztrgali, je ukazal, naj ga vojaki iztrgajo iz njih srede in odpeljejo v vojašnico. Naslednjo noč je k njemu stopil Gospod in rekel: »Srčen bodi! Kakor si pričeval o meni v Jeruzalemu, tako ti je treba pričevati tudi v Rimu.«

Prijatelji, morda nismo vajeni takšnega Pavla, kot ga danes prepoznamo v Božji besedi. Kot kak Rimljan se posluži se zvijače, vedoč, da bo povzročil razdor med svojimi tožniki. Rimljani so vladali nad mnogimi narodi, kulturami in religijami s svojim izrekom “Divide et impera – deli in vladaj“. Ko si razdelil in sprl nasprotnike med seboj, si jih lažje zavojeval in nato kontroliral.

A ta politična poteza ni grešna, če njen namen ni zavojevati, nadvladati ali uničiti nasprotnika, ampak rešiti sebe ali doseči pravičen cilj, ki ga je Pavel imel v mislih. Iz konteksta apostolskih del in Pavlovih pisem pa vemo, da je Pavlov cilj vedno bil samo oznanjevanje Jezusa Kristusa in oznanjevanje Njegovega vstajenja, te resnice, ki vedno povzroči odpor in razdor v grešnem svetu.

Ob tem pa se je začel uresničevati tudi dokončen božji scenarij za Pavla: odhod v Rim, kjer bo Pavel oznanjeval in pričeval za Gospoda z besedo (večino pisem je Pavel svojim skupnostim napisal prav iz Rima) in končno s smrtjo pod rabljevo sekiro.

sv. Pavel