SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

27. MAJ 2020

SREDA 7. VELIKONOČNEGA TEDNA

JANEZ 17,11-19

Tisti čas je Jezus oči povzdignil proti nebu in rekel: »Sveti Oče, ohrani v svojem imenu té, ki si mi jih dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil med njimi, sem jih varoval v tvojem imenu; katere si mi dal, sem jih obvaroval, nobeden izmed njih se ni pogubil razen sina pogubljenja, da se spolni pismo. Zdaj pa grem k tebi; in o tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega veselja.
Jaz sem jim izročil tvoj nauk, svet pa jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. Zanje se jaz posvečujem, da bodo tudi oni posvečeni v resnici.«

Prijatelji, danes se srečamo z besedo “svet“ v dveh njenih pomenih. Najprej, ta “svet“, v katerem živimo, ki pa v kontekstu dnašnje Božje besede ne pomeni narave, stvarstva, planeta zemlje, ampak človeško kulturno okolje, ki je zaznamovano z grešnostjo. Ta svet je svet greha, zla, oddaljenosti od Boga, svetne kulture daleč od vsega božjega, ki smo jo ljudje v grešnosti ustvarili in v njej živimo, v utvari, da je to prava resničnost in da ni nič drugega.

Drugi pomeni besede “svet“ opisuje stanje Boga. Bog je svet. Svetóst je stanje, ko smo v božji bližini, ko greh in zlo pobegneta in ostane samo Absolutno. Takrat smo posvečéni, torej, smo deležni Božje svetósti. Posvetiti se pomeni stopiti v Božjo bližino ali bolj pravilno, dovoliti Bogu, da se primakne v mojo bližino. Bog namreč vedno čaka, da stopi k meni in ko mu jaz končno to dovolim, Bog, ki spoštuje svobodno voljo, to tudi naredi in tako se “posvetim“.

Jezus prosi Očeta: “Posveti jih v resnici.“ Resnica je pri Bogu in resnica je, kar je Božje. Vse ostalo je utvara in začasno in minljivo. Jezus želi, da bi mi po prejemu Svetega Duha dojeli, kaj je resnično. Ko pa bomo verovali, da je samo Bog svet, pa bomo sposobni oditi v ta minljivi svet oznanjati resnično Svetóst.