SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

3. VELIKONOČNA NEDELJA

26. APRIL 2020

1 PETROVO PISMO 1,17-21

Preljubi, če kličete za Očeta tistega, ki vsákogar sodi nepristransko, le po njegovem dejanju, preživíte v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini. Saj veste, da vas iz vašega praznega življenja, ki ste ga podedovali od očetov, niso odkupile minljive reči, srebro ali zlato, ampak dragocena kri Kristusa, jagnjeta brez graje in brez madeža. Že pred stvarjenjem sveta je bil spoznan, razodél pa se je poslednji čas za vas. Vi po njem verujete v Boga, ki ga je obúdil od mrtvih in mu dal slavo, tako da sta vaša vera in upanje v Bogu.

Prijatelji, kje ste doma? Katera je vaša domovina, kje je vaše bivališče, ki ga kličete dom? Za kristjana je ta svet tujina, domovina pa je v nebesih.

Peter nam kliče: “preživíte v spoštljivem strahu čas svojega bivanja v tujini.“ To življenje imenuje “prazno“. To nam želi tako zelo dopovedati, ker smo neizmerno navezani na to življenje. To vidimo še posebej sedaj, ko je v času pandemije strah pred smrtjo ohromil naše življenje do te mere, da se začenjamo spraševati, če ga je še sploh vredno živeti. Ko se tako bojiš za življenje, da življenja ni več vredno živeti veš, da to ni pravo življenje.

Apostol pravi, da nas je iz tega praznega življenja odkupila dragocena kri Kristusa, jagnjeta. Kristus nas je odkupil, zato nismo več “odvisni“ od tega življenja, ki je minljivo in prazno, ampak sta “naša vera in upanje sedaj v Bogu.“ Naše življenje postane zaradi tega polno, vredno in večno, ker je življenje v Bogu.

Zato preživimo v spoštljivem strahospoštovanju do Boga svoj čas življenja na tej zemlji, da bomo v večnosti živeli ljubezen ob Njem, ki je Ljubezen.