SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

SOBOTA – SV. MARKO, EVANGELIST

25. APRIL 2020

MARKO 16,15-20

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«
Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

Prijatelji, danes goduje evangelist Marko. Po izročilu naj bi bil učenec apostola Petra, najverjetneje tudi njegov prevajalec. Marko je bil doma iz ugledne jeruzalemske družine, njegova mati pa naj bi bila lastnica hiše, v kateri se je po Gospodovem vnebohodu zbirala prva krščanska občina. Iz tega se da sklepati, da je bila v Markovi hiši obednica, kjer je Jezus na veliki četrtek obhajal zadnjo večerjo. Marko se je l. 44 seznanil z apostolom Pavlom, po njegovi mučeniški smrti pa je postal samostojen. Z govorjeno in pisano besedo je oznanjal, kar je slišal tako od Petra kot od Pavla in tudi sam v svoji mladosti v Jeruzalemu.

In kaj je slišal? Slišal je o Jezusu, o njegovih besedah, njegovih čudežih in njegovem življenju. Še pomembneje pa je, da je slišal tudi samega Jezusa. Ne vemo če in koliko Jezusovih besed je Marko osebno slišal, vemo pa, da je zaznal Boga in zaslišal Njegovo besedo, kajti njegov evangelij je navdihnjen od Svetega Duha.

Marko pa ni samo slišal, ampak se je tudi ravnal po Jezusovem naročilu: “Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu.“ To je ena izmed najpomembnejših nalog vsakega kristjana. Ko bo torej konec korona karantene smo povabljeni, da tudi mi gremo in oznanjamo evangelij. Za vajo pa to počnimo že sedaj med svojimi najbližjimi, z besedo in v dejanju in Gospod naj bo z nami.

Sv. Marko, prosi za nas!