SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

2. JUNIJ 2020

TOREK 9. NAVADNEGA TEDNA

MARKO 12,13-17

Tisti čas pošljejo k Jezusu nekatere izmed farizejev in herodovcev, da bi ga ujeli v besedi. Ti pridejo in mu rečejo: »Učenik, vemo, da si resnicoljuben in da se ne meniš za nikogar, ker ne gledaš na osebe, ampak v resnici učiš pot Božjo. Ali se sme dajati cesarju davek, ali ne? Ali naj ga dajemo, ali ne?« On pa je poznal njih hinavščino in jim je rekel: »Kaj me skušate? Prinesite mi denar, da ga vidim.« In prinesli so ga. Tedaj jim je rekel: »Čigava je ta podoba in napis?« Rekli so mu: »Cesarjeva.« In Jezus jim je rekel: »Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!« In čudili so se mu.

Prijatelji, poznamo Jezusov izrek: “Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega!“ Bodimo pozorni, ne gre za Jezusovo spretnost z besedami, da bi “potolkel“ besedne izzivalce, niti ni šlo za “paktiranje“ z državo, ampak za nauk, ki je zelo pomemben. Gre za živeti v tem svetu odgovorno in aktivno. Biti aktivni član tega sveta z željo, uvajati v ta svet pravila “božjega kraljestva“, oblikovati pravično in solidarno in sočutno okolje, v katerem živimo.

Dati cesarju kar je cesarjevega danes pomeni, razumeti, da so državni zakoni in skupno življenje, kot ga živimo v okviru svoje države in ga urejuje tenutna oblast bolje kot živeti v anarhiji. Torej, prometni predpisi, ki so del državne ueditve, se morajo spoštovati, ker smo tako vsi bolj varni, davki pa se plačujejo, ker se z njimi vzdržujejo funkcije države, kot so tudi šolstvo, zdravstvo, državna uprava, … Seveda pa moramo ostati pozorni, da se ta oblast ne zlorablja.

A še pomembnejši je drugi del izreka: “Dati Bogu, kar je Božjega!“ To pa je bistveno in Jezus je dal poudarek na ta drugi del izreka, ki je danes resnično zanemarjen. Dati Bogu, kar je Njegovega je vera, zvestoba, ljubezen in poslušnost.