SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

19. MAJ 2020

TOREK 6. VELIKONOČNEGA TEDNA

APOSTOLSKA DELA 16,22-34

Tiste dni se je množica Filipljanov vzdignila proti Pavlu in Silu, poglavarji pa so jima strgali obleko in ukazali, naj ju šibajo. Ko so ju hudo pretepli, so ju vrgli v ječo in naročili ječarju, naj ju varno straži. Na tako naročilo ju je vrgel v najbolj notranjo ječo in jima noge dal v klado. Okoli polnoči sta Pavel in Sila molila in slavila Boga, ujetniki pa so ju poslušali.
Kar nastane velik potres, da se je ječa zamajala v temeljih. Na mah so se odprla vrata in vsem so odpadle vezi. Ko se je ječar zbudil in opazil, da so vrata ječe odprta, je izdrl meč in se hotel usmrtiti, ker je mislil, da so ujetniki pobegnili.
Toda Pavel je glasno zaklical: »Nič žalega si ne stori, saj smo vsi tukaj!« Zahteval je luč, planil noter in trepetaje padel pred Pavla in Sila; nato ju je peljal ven in rekel: »Gospoda, kaj naj storim, da se zveličam?« Ona pa sta rekla: »Veruj v Gospoda Jezusa in zveličal se boš ti in tvoja hiša.« In govorila sta Gospodovo besedo njemu in vsem, ki so bili v njegovi hiši. Še tisto uro ponoči ju je vzel s seboj ter jima izpral rane; in dal se je takoj krstiti on sam in vsi njegovi domači. Peljal ju je v hišo, jima postregel z jedjo in se z vso hišo veselil, da je prejel vero v Boga.

Prijatelji, eden ključnih odlomkov Svetega pisma je, ko Jozue Izraelcem izpostavi temeljno človekovo izbiro: “Če pa je slabo v vaših očeh, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti: ali bogovom, katerim so služili vaši očetje onstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu.“ (Joz 24,15).

Danes to izbiro izpostavijo Apostolska dela: “Veruj v Gospoda Jezusa in zveličal se boš ti in tvoja hiša.“. To je izbira, ki pelje v zveličanje. Ječar naredi to izbiro, ko spozna ljubezen, ki jo imajo njegovi jetniki. Kdo bi namreč bolj poskrbel za svojega ječarja kot zase, kot pa verniki pravega Boga? Njihova ljubezen je dokaz, da je njihov Bog pravi. “Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste sami imeli ljubezen“, pravi Jezus.

Zanimivo sporočilo teh zgodb je, da spreobrnjenje posameznika vpliva tudi na njegovo okolico. Tako kot Lidija in Jozue je tudi ječar v današnji zgodbi s seboj h Gospodu pripeljal svojo hišo, svoje domače. Morda bomo rekli, da očetje in matere v današnjem času ne morejo več prepričati svojih otrok za Gospoda, a dejstvo je, da največkrat niso prepričani niti sami. Veliko verjetneje je, da ti bo tvoja “hiša“ sledila, pa čeprav morda šele po dolgih letih, če boš sam “vesel, da si prejel vero v Boga“ in v tej veri vztrajal.