SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

18. MAJ 2020

PONEDELJEK 6. VELIKONOČNEGA TEDNA

APOSTOLSKA DELA 16,11-15

Odpluli smo iz Troade in smo se odpeljali naravnost na Samotrakijo, prihodnjega dne pa v Neapolo, od tam pa v Filipe, ki so prvo mesto makedonske pokrajine, naselbina. V tem mestu smo se mudili nekaj dni. Sobotni dan smo šli izven mestnih vrat k reki, kjer smo mislili, da je molivnica; sedli smo in govorili ženam, ki so se tam zbrale. Poslušala je tudi neka bogaboječa žena Lidija iz mesta Tiatire, ki je kupčevala s škrlatom; njej je Gospod odprl srce, da je pazila na Pavlove besede. Ko je bila s svojo hišo krščena, nas je povabila: »Ako ste me spoznali za verno Gospodu, pridite v mojo hišo in ostanite tu.« In primorala nas je.

Prijatelji, zahvaljujoč Apostolskim delom natančno vemo, kdaj je Kristusov nauk dosegel Evropski kontinent. Prva Evropejka, ki je bila krščena, je bila prav Lidija iz Filipov, kamor so iz male Azije prišli misijonarit Pavel in spremljevalci.

Dolga stoletja je bila Evropa “krščanska“, kontinent, kjer se je Jezusov nauk najbolj udomačil in se razvijal, kjer so ljudje živeli po njem in mnogi dosegali svetost. A danes doživljamo, da se je najbolj v Evropi ugnezdil moderni ateizem in da je Evropa ne samo razkristjanjena, sekularizirana, ampak tudi najbolj protibožja med vsemi kontinenti.

A Lidija nam še vedno daje vzgled. Zakaj je sprejela apostole in po njih vero? Ker je bila bogaboječa žena. Kaj to pomeni? Lidija je trgovala s škrlatom, ki je imel visoko ceno, po čemer lahko sklepamo, da je bila premožna in ugledna žena. Zemeljsko bogastvo pa ni omrežilo njenega srca in se je kljub premoženju oklenila Boga. Ker je imenovana za “bogaboječo“ lahko sklepamo, da je sprejela judovstvo in z njim ta naziv, ki pomeni pogana, ki je veroval v enega Boga, to pa ji je odprlo končno vrata tudi do Jezusa. Ko se je dala krstiti, je po njej sprejela vero tudi vsa njena “hiša“, torej vsi člani gospodinjstva in služabniki.

Evropa in svet danes rabi več “Lidij“, bogaboječih ljudi, ki se bodo oklenili Boga, spustili v svoje življenje Jezusa in posvečevali ljudi okoli sebe. Pričevalce, prave vernike, zveste Gospodu. Začnimo in postanimo takšni najprej mi.

Sv. Lidija, prosi za nas!