SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

18. AVGUST 2020

TOREK 17. TEDNA MED LETOM

MATEJ 19,23-30

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Resnično, povem vam: Bogatin bo težko prišel v nebeško kraljestvo. In še vam povem: Lažje je velblodu iti skozi šivankino uho, kakor bogatinu priti v Božje kraljestvo.«
Ko so učenci to slišali, so se silno čudili in govorili: »Kdo se torej more zveličati?« Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, pri Bogu pa je vse mogoče.« Tedaj je spregovoril Peter in mu rekel: »Glej, mi smo vse zapustili in šli za teboj; kaj bo torej naš delež?«
Jezus jim je rekel: »Resnično, povem vam: Ob prerojenju sveta, ko bo Sin človekov sédel na prestol svojega veličastva, boste tudi vi, ki ste šli za menoj, sedeli na dvanajsterih prestolih in sodili dvanajstere Izraelove rodove. In vsak, kdor je zapustil hišo ali brate ali sestre ali očeta ali mater ali otroke ali njive zaradi mojega imena, bo prejel stokratno in dobil v delež večno življenje. Mnogi prvi pa bodo poslednji in poslednji prvi.

Prijatelji, Jezus nima nič apriori proti premožnim. On na človeka ne gleda glede na kakršnakoli zemeljska merila, pa naj bo to premoženje, barva kože, izobrazba ali narodnost. Njemu je pomembno samo, kje je človekovo srce.

Materialno premoženje ima neko močno privlačnost in človekovo srce je v veliki nevarnosti, da se preveč naveže na to premoženje. Zato se nam ponavadi zdi nenavadno, kako nekdo, ki ima res veliko, hrepeni po še več, čeprav nič več, kot ima, ne potrebuje in mu je morda zadnja minute zelo blizu in ve, da ne bo ničesar s seboj odnesel. Pri bogatašu namreč že zdavnaj ne gre več za preživetje in strah, da bi ostal na cesti, ampak za pravo pravcato zasvojenost.

Jezus ve, da tja, kjer je človekovo srce, potuje tudi celoten človek, zato opozori na nevarnost, ki preti premožnim. Imajo pa premožni eno veliko priložnost: zelo veliko dobrega lahko naredijo za uboge tega sveta. Če bi le zmogli premagati navezanost in postati dobrotniki, če bi namesto jemati začeli dajati, bi jim bilo nebeško kraljestvo na stežaj odprto.