SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

17. AVGUST 2020

PONEDELJEK 17. TEDNA MED LETOM

MATEJ 19,16-22

Tisti čas je nekdo pristopil k Jezusu in mu rekel: »Učenik, kaj naj dobrega storim, da prejmem večno življenje?« On mu je rekel: »Kaj me vprašuješ o dobrem? Eden je, ki je dober; če pa hočeš priti v življenje, spolnjuj zapovedi!«
Vprašal ga je: »Katere?« In Jezus je rekel: »Ne ubijaj, ne prešuštvuj, ne kradi, ne pričaj po krivem, spoštuj očeta in mater in ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.«
Mladenič mu je rekel: »Vse to sem spolnjeval. Kaj mi je še treba?« Jezus mu je rekel: »Ako hočeš biti popoln, pojdi, prodaj, kar imaš, in daj ubogim in imel boš zaklad v nebesih; potem pridi in hodi za menoj!« Ko je mladenič slišal to besedo, je odšel žalosten; imel je namreč veliko premoženje.

Prijatelji, kaj nam je še treba? Mladenič začuti, da ni dovolj le spolnjevati zapovedi v smislu “oddelati“ nekaj in boš odrešen. Takšen način razmišljanja, odkupovati svoje grehe z spolnjevanjem predpisov ne odrešuje. Spet zapademo v ideologijo zasluženja – zaslužiti si nebesa.

Samo Eden je dober, samo Eden lahko odreši človeka. Spolnjevati zapovedi v Jezusovi govorici ne pomeni “biti priden“, ampak pomeni živeti iz ljubezni. Zapovedi, predpisi, niso sami zaradi sebe, ampak ker so zunanji izraz ljubezni do bližnega. Voziti moramo po cesti po predpisih ne zato, da ne bomo dobili kazni, ampak da ne bomo koga poškodovali. Šele ko bomo to logiko razumeli, da se predpisov držimo zato, da tako živimo ljubezen do bližnjega in ne, ker se je pač treba, da ne bomo kaznovali ali da si bomo s tem kaj zaslužili, bomo imeli zaklad v nebesih.

Zato Jezus preizkusi mladeniča: ali izpolnjuje zapovedi, ker ljubi bližnjega? Mladenič preizkusa ne prestane. Žal je sam sebi najbolj pomembna oseba, ljubezen do bližnjega pa mu je španska vas. Sicer bi bil sposoben podariti ubogim, kar ima.