SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

13. MAJ 2020

SREDA 5. VELIKONOČNEGA TEDNA

APOSTOLSKA DELA 15,1-6

Tiste dni jih je prišlo nekaj iz Judeje, ki so brate učili: »Ako se ne daste obrezati po Mojzesovem običaju, se ne morete zveličati.« Ker sta se z njimi Pavel in Barnaba nemalo sprla in sporekla, so sklenili, naj gredo zastran tega vprašanja Pavel in Barnaba in nekaj drugih izmed njih v Jeruzalem k apostolom in starešinam.
Cerkev jih je torej spremila in šli so skozi Fenicijo in Samarijo; pripovedovali so, kako se spreobračajo pogani, in napravljali so veliko veselje vsem bratom. Ko so dospeli v Jeruzalem, jih je sprejela Cerkev z apostoli in starešinami; in sporočili so, kaj vse je Bog po njih storil. Vstali pa so nekateri verniki, ki so bili iz farizejske smeri, in so trdili: »Treba jih je obrezati in jim ukazati, naj spolnjujejo Mojzesovo postavo.« Zbrali so se torej apostoli in starešine, da bi presodili to vprašanje.

Prijatelji, apostolska dela nam pripovedujejo o sklicu prvega koncila, ki naj bi presodil pomembno vprašanje, pred katerim se je prva Cerkev znašla: ali je Kristus prišel samo za jude ali za vse in ali naj drugi, ki bi radi postali kristjani, najprej postanejo judje oz. prevzamejo starozavezna pravila in tradicije.

Kako se je razpletlo, vemo. Kristus je prišel za vse in prva Cerkev je to prepoznala. Zato nam danes ni potrebno novorojenčkov obrezovat, jemo pa lahko vse in ne samo košer hrane. A še pomembneje je, da se zavedamo, kako Cerkev sprejema odločitve, tudi danes. Verujemo nameč, da Bog govori po vseh svojih vernih in da večina vernih skupaj izraža voljo Svetega Duha v sedanjem trenutku zgodovine. Ta govori po Cerkvi, ne samo po škofih in duhovnikih, ampak po vseh vernih.

In čeprav imajo nasledniki apostolov, škofje, voditeljsko vlogo v Cerkvi, Sveti Duh navdihuje vse nas. Vsi smo zato skupaj odgovorni za prihodnost Cerkve. Ne, da bi mi ugotavljali, kaj je najbolje za Cerkev in kam naj Cerkev krene, ampak da bomo skupaj prisluhnili, kam Sveti Duh želi peljati Cerkev in da bomo Božjo voljo uresničili v življenju Cerkve.