SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

video dnevna misel

11. MAJ 2020

PONEDELJEK 5. VELIKONOČNEGA TEDNA

APOSTOLSKA DELA 14,5-18

Tiste dni so se pogani in Judje v Ikoniju s svojimi poglavarji vred vzdignili, da bi sramotili in kamnali Pavla in Barnaba. Ko sta to zvedela, sta pobegnila v likaonski mesti Listro in Derbe ter v okolico in sta tam oznanjala evangelij.
V Listri je bil neki mož, ki je bil v nogah brez moči, hrom od rojstva in ni nikdar hodil. Poslušal je Pavlov govor. Ko ga je ta pogledal in videl, da ima vero v ozdravljenje, je zaklical z močnim glasom: »Postavi se pokonci na noge!« In poskočil je ter hodil.
Ko so množice videle, kaj je Pavel storil, so povzdignili glas in po likaonsko govorili: »Bogova v človeški podobi sta prišla k nam!« Barnaba so imenovali Zevsa, Pavla pa Hermesa, ker je ta govoril prvo besedo. Duhovnik Zevsovega svetišča, ki je bilo pred mestom, je dal pred vrata pripeljati volov in prinesti vencev, in je hotel z množicami vred darovati.
Ko sta apostola Barnaba in Pavel to slišala, sta raztrgala svoja oblačila, skočila med množico in vpila: »Možje, kaj to počenjate? Tudi midva sva umrljiva človeka, vam enaka. Oznanjava pa vam evangelij, da bi se od teh praznih reči spreobrnili k živemu Bogu, ki je ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih. On je sicer v prejšnjih vekih dovolil, da so vsa ljudstva hodila svoja pota; vendar sebe ni pustil brez pričevanja, ko je skazoval dobrote, dajal z neba dež in rodovitne čase, vam dajal hrano in vam srca napolnjeval z veseljem.« S temi besedami sta množicam komaj ubranila, da jima niso darovali.

Prijatelji, Sveto pismo pravi, da je Bog izbral ljudstvo, Izraelce, ki jih je pripravljal in se jim po prerokih prikazoval in jim vzbujal hrepenenje po odrešeniku, Mesiju, ki bo prišel in jih rešil. Marsikdo tega ne razume. Kako je Bog lahko priviligiral eno ljudstvo, dal prednost enemu narodu pred ostalim človeštvom? Kje je tu božja pravičnost?

V današnjem berilu imamo odgovor. Grki, pogani, niso mogli dojeti, da Pavel in Barnaba nista bogova, Zevs in Hermes. Ker niso bili po Stari zavezi pripravljeni  na prihod Boga, so bili ujeti še v pogansko razmišljanje in so hoteli človeka častiti po božje. Prav obratno kot judje, ki so v tem videli najhujše bogokletje. Češčenje enega Boga jih je pripravilo na Jezusov prihod. Zato jih je Bog moral pripraviti, izbrati ljudstvo, da se je Jezus lahko med njimi učlovečil, učil in nas vse odrešil.

Kakšna je današnja vernost, lahko presojamo tudi po tem, ali častimo Jezusa kot Boga ali človeka kot božanstvo. Žal moramo ugotoviti, da namesto Boga postavljamo kot božanstva na piedestal ljudi: politike, poslovneže, znanstvenike, športnike, igralce, estradnike, glasbenike, zdravnike, … A samo Jezus je človek, ki je tudi Bog. Tako sta vzkliknila tudi Pavel in Barnaba: “Možje, kaj to počenjate? Tudi midva sva umrljiva človeka, vam enaka. Oznanjava pa vam evangelij, da bi se od teh praznih reči spreobrnili k živemu Bogu, ki je ustvaril nebo in zemljo in morje in vse, kar je v njih.“ Na to ni več kaj dodati.