SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

PETEK,  1. MAJ 2020

SV. JOŽEF DELAVEC

MATEJ 13,54-58

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok razen v svojem kraju in na svojem domu.« In ni storil tam veliko čudežev zaradi njihove nevere.

Prijatelji, Jezus je tesarjev sin. O tem ni dvoma. Jožef je bil tesar, kar v tistem času ni pomenilo zgolj to, kar pomeni danes, ampak pravzaprav graditelja hiš in izdelovalca vsega, kar se je iz lesa dalo izdelati, od postelje, ostrešja in pluga, pa vse do križa.

A Jezus je v resnici Sin Večnega Tesarja. Boga lahko imenujemo z različnimi imeni in Tesar je prav zanimivo ime Zanj. Bog te obteše in oblikuje, te postavi in zgradi, te popravi, zgladi in zaščiti in vse to z ljubeznijo in veščino in resnostjo, kot jo vsak delavec vloži v svojo kreacijo.

Jožef je svet, ker je Bogu, ki je sama Svetost dovolil, da so ustvarjalnost in delavnost in veščina, Božje lastnosti, svetile skozi njega. Sam je bil ustvarjen od Večnega Delavca, ki mu je dal vse darove, ki jih je potreboval, da je poskrbel za svojo družino. Naj Večni Tesar oblikuje tudi nas, da bomo sveti.

Sv. Jožef delavec, prosi za nas!