AKTUALNO: OBNOVA FASADE NA ŽUPNIŠČU
Spoštovani,

Cerkev živi od darov vernih. V temelju ločimo v Cerkvi:

_________________________________

 • Darove za župnijo, ki se nabirajo ob nedeljskih nabirkah v cerkvi ali jih ljudje posebej darujejo ob raznih priložnostih. Ta sredstva se porabijo za:
  – pastoralno delovanje župnije (honorarji za sodelavce, oprema in vzdrževanje prostorov za pastoralo, financiranje pastoralnih programov, …)
  – vzdrževanje stavb in sredstev, ki jih potrebuje župnija za delovanje
  – plačevanje rednih računov (ogrevanje, elektrika, komunala, …)
  – sredstva za bivanje duhovnika

  • Darove za župnijo Mozirje lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. 02426 – 0253716450
  • Darove za župnijo Šmihel nad Mozirjem lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. 02374 – 0260941327

_________________________________

 • Darovi za Karitas in drugo dobrodelno delovanje župnije
  • Darove za Karitas Mozirje lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. 02426 – 0254285840

_________________________________

 • Darovi za škofijo ali Cerkev po svetu (ti darovi se darujejo ob nekaterih posebnih nabirkah):
  – kvaterne nedelje
  – nabirka za misijone, Karitas, MIVA, božji grob, …

_________________________________

 • Darovi za duhovnike (župnik, kaplan, duhovni pomočnik …):-
  – dar za sveto mašo
  – dar ob pogrebu
  – prostovoljni darovi ob prejemu zakramentov in drugi prostovoljni darovi za duhovnika in materialni darovi (hrana, …)
  (to je edini vir dohodkov oz. plača duhovnika) – nedeljska nabirka v cerkvi ni namenjena duhovniku, ampak so to sredstva župnije. Po cerkvenem pravu morajo biti cerkvena sredstva (finance župnije) in sredstva duhovnika strogo ločena.

  • Darove za župnika (Aleksander Koren, Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje) lahko nakažete na
   TRR
   : Nova LB d.d. 02374 – 2026213966 

   Da smo pravilno informirani je potrebno povedati, da nam duhovnikom polovico prispevkov za zdravstveno zavarovanje in pokojnino krije državni proračun, drugo polovico plačamo sami. Škofija ne prispeva za duhovnike nič, razen za duhovnike v finančni stiski. Za to je oblikovan poseben skladi na škofiji, v katerega prispevamo vsi duhovniki, ki to zmoremo. Iskreno je treba povedati, da tudi škofija in škof nimata drugih dohodkov kakor darov vernikov, ki večinoma prihajajo preko župnij.V času karantene pa smo prejeli tudi UTD kot vsi ostali samozaposleni (kot smo duhovniki uradno zabeleženi).

_________________________________

VSEM SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA VAŠE DAROVE, S KATERIMI LAHKO CERKEV DELUJE IN OZNANJA EVANGELIJ. TAKO ZA FINANČNE KOT TUDI MATERIALNE V OBLIKI HRANE ALI DRUGIH DAROV. BOG POVRNI!

_________________________________

Izvedba nekaj projektov v času karantene:

 • izvedba spletnega misijona 2020 (honorarji gostom)
 • nabava opreme za spletni prenos maše in drugih dogodkov
 • montaža televizorja v prezbiterij župnijske cerkve Mozirje (za spremljanje dogajanja na platnu za vse, ki so v prezbiteriju) in nadgradnja sistema predvajanja, vključno z nabavo novega računalnika (stari je bil odtujen)
 • ureditev hišne kapele v župnišču Mozirje
 • popravilo centralne napeljave v župnijski cerkvi Mozirje
 • pleskanje župnijske dvorane v Mozirju
 • sprotno vzdrževanje objektov

Nekaj načrtovanih projektov:

 • župnijski Misijon “Bi rad ozdravel?“ – oktober 2021
 • načrtovanje in zagon programov za pastoralo odraslih in družin
 • pridobitev in izobraževanje novih župnijskih sodelavcev za obe župniji
 • prenovitev veroučnih programov in pridobitev in izobraževanje dodatnih sodelavcev za obe župniji
 • ureditev notranjosti kapele sv. Valentina v Mozirskem gaju
 • pleskanje kuhinje in hodnika v župniji Mozirje
 • obnova fasade župnišča, oken, vrat, torej celotne zunanjščine (Mozirje)
 • ureditev zunanjega prostora za srečevanje (Mozirje)
 • urejanje skavtskega / družabnega prostora za “marofom“ (Mozirje)
 • obnova oken na župnijski cerkvi (Šmihel)
 • ter seveda sprotno vzdrževanje več kot 20 stavb v obeh župnijah