VSEM SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA VAŠE DAROVE, S KATERIMI LAHKO CERKEV DELUJE IN OZNANJA EVANGELIJ.
TAKO ZA FINANČNE KOT TUDI V OBLIKI DRUGIH DAROV.

BOG POVRNI!

Dar za sv. mašo

Sv. mašo lahko naročite po vsaki sv. maši v zakristiji, ali v župnijski pisarni v Mozirju.

Darovi za župnijo

Darove za župnijo, ki se nabirajo ob nedeljskih nabirkah v cerkvi ali jih ljudje posebej darujejo ob raznih priložnostih. Ta sredstva se porabijo za:
– pastoralno delovanje župnije (honorarji za sodelavce, oprema in vzdrževanje prostorov za pastoralo, financiranje pastoralnih programov, …)
– vzdrževanje stavb in sredstev, ki jih potrebuje župnija za delovanje
– plačevanje rednih računov (ogrevanje, elektrika, komunala, …)
– sredstva za bivanje duhovnika

Župnija Mozirje

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0242 6025 3716 450
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Mozirje, Cesta na Vrhe, 3330 Mozirje
Davčna številka: 69373914

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnija Rečica ob Savinji

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3851 424
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji
Davčna številka: 37542290

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnija Šmartno ob Dreti

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3851 327
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti 22, 3341 Šmartno ob Dreti
Davčna številka: 32841990

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnija Šmihel

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3851 327
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Šmihel nad Mozirjem, Šmihel nad Mozirjem 1, 3330 Mozirje
Davčna številka: 98923544

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Darovi za Karitas

Darovi za Karitas in drugo dobrodelno delovanje župnije

Župnijska Karitas Mozirje

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0242 6025 4285 840
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnijska Karitas Mozirje, Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnijska Karitas sv. Kancijan Rečica ob Savinji

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3691 471
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnijska Karitas sv. Kancijan Rečica ob Savinji 74, Rečica ob Savinji, 3332 Rečica ob Savinji

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Drugi darovi

Darovi za škofijo ali Cerkev po svetu (ti darovi se darujejo ob nekaterih posebnih nabirkah):

  • kvaterne nedelje
  • solidarnostna in namenska nabirka
  • nabirka za misijone, Karitas, MIVA, božji grob, …

Darovi za duhovnike (župnik, kaplan, duhovni pomočnik …):-

  • dar za sveto mašo
  • dar ob pogrebu
  • prostovoljni darovi ob prejemu zakramentov in drugi prostovoljni darovi za duhovnika in materialni darovi (hrana, …)
    (to je edini vir dohodkov oz. plača duhovnika) – nedeljska nabirka v cerkvi ni namenjena duhovniku, ampak so to sredstva župnije. Po cerkvenem pravu morajo biti cerkvena sredstva (finance župnije) in sredstva duhovnika strogo ločena.