• Dar za sv. mašo nakažite na:
  TRR: Nova LB d.d. SI 56 0237 4202 6213 966
  Aleksander Koren

_________________________________

 • Darove za župnijo, ki se nabirajo ob nedeljskih nabirkah v cerkvi ali jih ljudje posebej darujejo ob raznih priložnostih. Ta sredstva se porabijo za:
  – pastoralno delovanje župnije (honorarji za sodelavce, oprema in vzdrževanje prostorov za pastoralo, financiranje pastoralnih programov, …)
  – vzdrževanje stavb in sredstev, ki jih potrebuje župnija za delovanje
  – plačevanje rednih računov (ogrevanje, elektrika, komunala, …)
  – sredstva za bivanje duhovnika

  • Darove za župnijo Mozirje lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. SI 56 0242 6025 3716 450
  • Darove za župnijo Rečica ob Savinji lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. SI 56 0237 4026 3851 424
  • Darove za župnijo Šmartno ob Dreti lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. SI 56 0237 4026 3851 327
  • Darove za župnijo Šmihel nad Mozirjem lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. SI 56 0237 4026 0941 327

_________________________________

 • Darovi za Karitas in drugo dobrodelno delovanje župnije
  • Darove za Karitas Mozirje/Šmihel lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. 0242 6025 4285 840
  • Darove za Karitas Rečica ob Savinji lahko nakažete na
   TRR: Nova LB d.d. 0237 4026 3691 471

_________________________________

 • Darovi za škofijo ali Cerkev po svetu (ti darovi se darujejo ob nekaterih posebnih nabirkah):
  – kvaterne nedelje
  – solidarnostna in namenska nabirka
  – nabirka za misijone, Karitas, MIVA, božji grob, …

_________________________________

 • Darovi za duhovnike (župnik, kaplan, duhovni pomočnik …):-
  – dar za sveto mašo
  – dar ob pogrebu
  – prostovoljni darovi ob prejemu zakramentov in drugi prostovoljni darovi za duhovnika in materialni darovi (hrana, …)
  (to je edini vir dohodkov oz. plača duhovnika) – nedeljska nabirka v cerkvi ni namenjena duhovniku, ampak so to sredstva župnije. Po cerkvenem pravu morajo biti cerkvena sredstva (finance župnije) in sredstva duhovnika strogo ločena.

_________________________________

VSEM SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA VAŠE DAROVE, S KATERIMI LAHKO CERKEV DELUJE IN OZNANJA EVANGELIJ. TAKO ZA FINANČNE KOT TUDI MATERIALNE V OBLIKI HRANE ALI DRUGIH DAROV. BOG POVRNI!