VSEM SE ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA VAŠE DAROVE, S KATERIMI LAHKO CERKEV DELUJE IN OZNANJA EVANGELIJ.
TAKO ZA FINANČNE KOT TUDI MATERIALNE V OBLIKI HRANE ALI DRUGIH DAROV.

BOG POVRNI!

Dar za sv. mašo

Želim darovati za sv. mašo

Dar za župnijo

Župnija Mozirje
Župnija Rečica ob Savinji
Župnija Šmartno ob Dreti
Župnija Šmihel nad Mozirjem

Dar za Karitas

Župnijska Karitas Mozirje
Župnijska Karitas Rečica

Drugi darovi

Preglejte možnosti

Dar za sveto mašo

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Dar za sveto mašo
IBAN: SI56 0237 4202 6213 966
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Aleksander Koren, Cesta na Vrhe, 3330 Mozirje

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Darovi za župnijo

Darove za župnijo, ki se nabirajo ob nedeljskih nabirkah v cerkvi ali jih ljudje posebej darujejo ob raznih priložnostih. Ta sredstva se porabijo za:
– pastoralno delovanje župnije (honorarji za sodelavce, oprema in vzdrževanje prostorov za pastoralo, financiranje pastoralnih programov, …)
– vzdrževanje stavb in sredstev, ki jih potrebuje župnija za delovanje
– plačevanje rednih računov (ogrevanje, elektrika, komunala, …)
– sredstva za bivanje duhovnika

Župnija Mozirje

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0242 6025 3716 450
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Mozirje, Cesta na Vrhe, 3330 Mozirje

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnija Rečica ob Savinji

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3851 424
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 74, 3332 Rečica ob Savinji

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnija Šmartno ob Dreti

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3851 327
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Šmartno ob Dreti, Šmartno ob Dreti 22, 3341 Šmartno ob Dreti

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnija Šmihel

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3851 327
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnija Šmihel nad Mozirjem, Šmihel nad Mozirjem 1, 3330 Mozirje

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Darovi za Karitas

Darovi za Karitas in drugo dobrodelno delovanje župnije

Župnijska Karitas Mozirje

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0242 6025 4285 840
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnijska Karitas Mozirje, Cesta na Vrhe 2, 3330 Mozirje

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Župnijska Karitas sv. Kancijan Rečica ob Savinji

Podatki za nakazilo na TRR:

Koda namena: CHAR
Namen: Donacija
IBAN: SI56 0237 4026 3691 471
SWIFT: LJBASI2X
Sklic: SI00
Naslov: Župnijska Karitas sv. Kancijan Rečica ob Savinji 74, Rečica ob Savinji, 3332 Rečica ob Savinji

“Slikaj in plačaj” za mobilne banke:

Slikaj in plačaj - TRR Župnija Mozirje

Drugi darovi

Darovi za škofijo ali Cerkev po svetu (ti darovi se darujejo ob nekaterih posebnih nabirkah):

  • kvaterne nedelje
  • solidarnostna in namenska nabirka
  • nabirka za misijone, Karitas, MIVA, božji grob, …

Darovi za duhovnike (župnik, kaplan, duhovni pomočnik …):-

  • dar za sveto mašo
  • dar ob pogrebu
  • prostovoljni darovi ob prejemu zakramentov in drugi prostovoljni darovi za duhovnika in materialni darovi (hrana, …)
    (to je edini vir dohodkov oz. plača duhovnika) – nedeljska nabirka v cerkvi ni namenjena duhovniku, ampak so to sredstva župnije. Po cerkvenem pravu morajo biti cerkvena sredstva (finance župnije) in sredstva duhovnika strogo ločena.