Molitev psalmov, ki jo duhovniki in redovniki vsak dan molijo.

BREVIR