Prevedla David Zagorc in Sandi Koren

Božja prenovitev - 3. poglavje