prevedel David Zagorc, župnik na Rečici ob Savinji