prevedel David Zagorc, župnik na Rečici ob Savinji

Božja prenovitev - 2. poglavje