Blagoslov je bogoslužno dejanje (zakramental)
ko škof, duhovnik ali diakon prikliče Boga v naše življenje na nek specifičen način (preko velikonočnih jedil, blagoslovljene vode, blagoslova doma, …), da bi bil Bog v našem življenju še bolj prisoten, tudi v naši zavesti in vsakodnevnemu življenju. Blagoslavlja lahko vsak kristjan, z dobro besedo, starši blagoslovijo otroke z križem na čelu, zakonci drug drugega …

Nekaj blagoslovov v cerkvenem letu:

 • božično novoletni hišni blagoslov – po božiču, ob pričetku leta
 • blagoslov soli in vode (tudi konjev) na sv. Štefana – 26. 12.
 • blagoslov vina na sv. Janeza evangelista – 27. 12.
 • blagoslov otrok na nedeljo Sv. Družine – po Božiču
 • blagoslov sveč na svečnico – 2. 2.
 • blažev blagoslov zoper bolezni grla in dihal na god sv. Blaža – 3. 2.
 • pepeljenje na pepelnično sredo (pričetek postnega časa)
 • blagoslov ognja na veliko soboto
 • blagoslov velikonočnih jedil na veliko soboto
 • blagoslov konjev na sv. Jurija – 23. 4. ali jurijeva nedelja
 • blagoslov vozil na Krištofovo nedeljo – v juliju
 • blagoslovi oseb in dejavnosti (gasilcev, lovcev, motoristov, kmetov in traktorjev, …)
 • razni blagoslovi verskih znamenj in podob (kapelice, križi, svete podobe, …)

Za blagoslov ceste, doma, podobe, društva, … se lahko dogovorimo.

………………………………………………

Z blagoslovi je Cerkev želela ljudi odvrniti od poganskih navad, zato je namesto njih uvedla številne blagoslove, s katerimi je poudarila, da je vse naše življenje, naše delo in vse, kar nas v življenju spremlja, tako živali kot druge stvari, dar neskončno ljubečega nebeškega Očeta.

Drugi vatikanski koncil je mnoge blagoslove odpravil, ker jih je bilo že preveč, ohranil pa tiste, ki so postali in ostali vse do danes ljudem najbolj pri srcu: blagoslov sveč na svečnico, Blažev blagoslov na god sv. Blaža in  pepeljenje na pepelnično sredo, blagoslov velikonočnih jedil, … V bogoslužni knjigi »Blagoslovi« so še mnogi drugi blagoslovi, ki pa jih je Cerkev prilagodila današnjemu življenju in razmeram: blagoslov doma ob božiču, blagoslov nove hiše ali stanovanja, blagoslovi vozil (na Krištofovo nedeljo) in še mnogi drugi. Namen blagoslovov Cerkve je usmeriti našo pozornost v zavedanje, da mora vse kar imamo in vse kar delamo, nositi na sebi Božji blagoslov. Brez njega bi bilo vse naše prizadevanje prazno in neuspešno.