koledar priprave za 9. razred – VSTOPI

koledar priprave za 8. razred – VSTOPI – BIRMA ZA 8. RAZRED OKTOBRA 2022!

______________________________________________________

BIRMA za 9. razredpoglej koledar priprave

V povezanih župnijah Mozirje – Rečica – Šmartno – Šmihel imamo enotno pripravo na prejem zakramenta sv. birme. Priprava traja 2 leti, za 8. in 9. razred po programu Izbrani. V letošnjem pastoralnem letu bodo lahko k zakramentu sv. birme pristopili kandidati iz 9. razreda, ki so redno in resno vzeli birmansko pripravo, kamor spada:

 • reden obisk verouka ob ponedeljkih (po programu Izbrani na 14 dni po 90 minut)
 • pripravljenost, zanimanje za Boga in posledično obisk maše in sv. spovedi
 •  udeležba na duhovnem vikendu v marcu 2022
 • aktivnost staršev – udeležba na sestankih, srečanjih, …
 • druge aktivnosti

Sestanek za starše 9. razreda bo v živo (ob upoštevanju vseh pogojev ob COVID-19):

 • 9. razred Rečica ob Savinji: 14. 2. ob 16.30 – 17.15
 • 9. razred Mozirje: 14. 2. ob 19.30 – 20.15

Birmo bomo obhajali:

 • na Rečici: v soboto, 21. maja 2022 ob 10h
 • v Mozirju: v soboto, 28. maja 2022 ob 10h

Birmal bo župnik Sandi Koren.

______________________________________________________

BIRMA za 8. razred – poglej koledar priprave

Zakrament sv. birme je zakrament uvajanja za tiste, ki sprejmejo Jezusa v svoje življenje. Zato je potrebna neke vrste katehumenata oz. evangelizacije za otroke in mlade oz. pripravnike za birmo.

V naših župnijah poteka po obdobju osnovnošolske kateheze v 8. in 9. razredu posebna priprava na birmo, ki vključuje:

 • srečanja ob programu Izbrani (90 min. na 14 dni – 24 srečanj)
 • dovoljeni sta 2 upravičeni odsotnosti v enem šolskem letu, ob tem, da ob odsotnosti veroučenec vsebine predela doma
 • Ob programu izbrani so pripravljene še druge vsebine za kandidate, kot so duhovni vikend, romanje mladih, Stična mladih, slavilni večeri, udeležba na oratoriju, … Po dogovoru se nekaj izmed teh dogodkov kandidati udeležijo.
 • 9-dnevnica – 9 nedelj udeležbe pri sv. maši
 • devetošolci nadaljujejo udeležbo na programu Izbrani, ki je prilagojen po-birmanski pastorali (druge ure, …) in se lahko udeležijo že animatorsko-mladinske skupine 

______________________________________________________

ZA VSE:

Pogoji za prejem zakramenta sv. birme:

 • Kandidati za birmo, ki redno obiskujejo priprave in so pripravljeni, lahko prejmejo zakrament v oktobru 9. razreda (skupni termin v obeh župnijah – predvidoma 2. sobota).
 • Kandidati za birmo, ki niso izpolnili pogojev (neredna udeležba in neresnost) in niso pripravljeni, pa nadaljujejo pripravo skozi 9. razred in če so pripravljeni, lahko prejmejo zakrament v maju 9. razreda (skupni enotni termin – ena izmed majskih sobot).
 • Če kandidati niso pripravljeni (neredna udeležba, neresnost, …) ne morejo pristopiti k zakramentu, lahko pa nadaljujejo pripravo v animatorsko-mladinski skupini in prejmejo zakrament v terminu po dogovoru, ko bodo pripravljeni, v srednji šoli.
 • Izjema je, če kandidat težje zboli in ga dalj časa ni, pa doma resno dela program po učbeniku, spremlja nedeljsko mašo po spletu, dela birmanski dnevnik in se pridruži takoj po bolezni, ter pokaže resnost in vero, lahko pristopi k zakramentu sv. birme.

 

PROGRAM PRIPRAVE za kandidate:

Obvezno:

 • Gradivo Izbrani, ki se uporablja na resnid srečanjih na 14 dni po 2 šolski uri.
  • Udeležba obvezna, dovoljena 2 upravičena izostanka.
 • Birmanski dnevnik: se ga vodi s strani birmanca in preveri s strani voditeljev priprave.
 • duhovni vikend v marcu 2022 za 9. razred in 2. – 4. 9. ali 9. – 11. 9. 2022 za 8. razred – po izbiri.
 • pričakuje se, da bo kandidat za birmo pokazal povezanost z Bogom preko udeležbe pri redni nedeljski sv. maši
 • pristop k zakramentu sv. spovedi vsaj 1x v 8. razredu in pred prejemom zakramenta sv. birme
 • 9-dnevnica – obisk 9 nedeljskih sv. maš v eni izmed 4. župnij naše povezave med 26. 6. in 25. 9. 2022.

Izbirno (vsaj eno je obvezno):

 • udeležba na Stični mladih – 18. 9.
 • Udeležba na poletnem oratoriju, prirejenem za 8. razred
 • romanje za mlade
 • slavilni večer
 • aktivno sodelovanje pri obstoječih skupinah, kot so ministranti, skavti, pevci, …
 • udeležba družine na družinski katehezi

 

Sodelovanje staršev:

Obvezno:

 • starši sodelujejo na 4. srečanjih za starše birme skozi celotno leto priprave (jeseni v 8.r, pozimi, pomladi in jeseni v 9.r pred birmo) – obvezno
 • Starši spremljajo otroka pri udeležba pri redni nedeljski sv. maši
 • priprave za botre v septembru 2022

 

Izbirno:

 • udeležba na družinski katehezi
 • udeležba na drugih dogodkih za odrasle v župniji (predavanja, predstave, …)
 • Alfa tečaj

 

Povzetek
8. razred, ki se pripravlja na prejem zakramenta oktobra 2022 (oz. maj 2023)

 • udeležba pri pripravi se šteje od 1. 1. 2022 – 2 upravičeni odsotnosti
 • duh. vikend v začetku septembra (2 možna termina po izbiri)
 • 9-dnevnica med 26. 6. in 25. 9. 2022 – 9 nedeljskih sv. maš
 • birmanski dnevnik od 1. 1. 2022
 • Oratoriji v Mozirju (27. 6 .- 1. 7.), na Rečici (18. – 22. 7.) in v Šmihelu (1. – 5.8.)
 • slavilni večer – 22.  4. 2022
 • Stična mladih – 18. 9. 2022
 • kolesarsko celodnevno romanje v Novo Štifto za mlade – sobota, 2. 7.
 • srečanje za starše pomladi 2022 in septembra 2022