Adventna duhovna obnova,ki bo bosta vodila br. Jožko in s. Anja, naša misijonarja v misijonu 2020, bo od 29. 11. – 1. 12. 2019. Vabljeni v tem vikendu ob začetku adventa, da kot župnija pričnemo adventno pripravo na praznovanje Božiča, pa tudi enoletno pripravo na obhajanje misijona v letu 2020.

Program duhovne obnove:

– petek, 29. 11.:

  • maša z nagovorom ob 19h
  • slavljenje z Abendom po večerni sv. maši
  • srečanje z animatorji (po dogovoru)

– sobota, 30. 11.:

  • oratorijski dopoldan za otroke in starše od 9-12h
  • možnost za duhovni pogovor in pogovorno spoved
  • maša z nagovorom ob 18h
  • po maši srečanje z župnijskimi sodelavci (kateheti. pripravljalna skupina za misijon 2020, ŽPS, ključarji, mladinski voditelji, voditelji skupin, sodelavci v bogoslužju, sodelavci Karitas, …)
  • srečanja birmanskih skupin ob 19h
  • srečanje za mladino ob 20h

– nedelja, 1. 12.:

  • pri vseh nedeljskih mašah 1. adventne nedelje bo nagovor misijonarja ter blagoslov adventnih venčkov