Dan 6 – 2. 3. 2020:

“Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte.“ (Kološanom 3,13)

Moli in prosi Svetega Duha, naj ti pomaga najti, iz podzavesti prinesti tiste, ki so te prizadeli (čustveno / fizično / psihično ali verbalno zlorabili, te zapustili, prevarali, sovražili, te napadali, ustrahovali, bili do tebe nepošteni, …). Prinesi vsako osebo (po imenu) h Gospodu in Ga prosi, da jim boš lahko odpustil; izroči jih Gospodu in jih blagoslovi.