Dan 19 – 15. 3. 2020:

“Tako naj bi se zdaj po Cerkvi oznanila vladarstvom in oblastem v nebeških področjih mnogovrstna Božja modrost, in sicer po večnem načrtu, ki ga je Bog izpeljal v Kristusu Jezusu, našem Gospodu.“ (Efežanom 3,10-11)

Bog Oče nas je ustvaril po svojem namenu, da bi se pokazala njegova neskočna slava. Ampak zaradi človekove neubogljivosti in padca je poslal svojega Sina Jezusa Kristusa, da odreši človeka in vzpostavi originalni načrt, ki ga ima za nas.

“Molim, da vas po bogastvu svojega veličastva okrepi, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku, da bi Kristus po veri prebival v vaših srcih.“ (primerjaj Efežanom 3,16-17)

To, da Kristus prebiva v meni, omogoča, da verujem in upam v Njegovo slavo, v Njega. Premišljuj, kaj to pomeni in slavi Boga, da je to naredil zate in zame.