SANDI KOREN
Dnevna misel ob Božji besedi

video dnevna misel

7. MAJ 2020

ČETRTEK 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

JANEZ 13,16-20

Potem ko je Jezus učencem umil noge, jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji ko njegov gospod in poslanec ne večji ko tisti, ki ga je poslal. Ako to veste, blagor vam, če boste to delali! Ne govorim o vas vseh; jaz vem, katere sem izvolil. A spolniti se mora pismo: ›Tisti, ki z menoj kruh jé,‹ je vzdignil svojo peto proti meni. Že zdaj vam to povem, preden se zgodi, da boste, ko se zgodi, verovali, da sem jaz.
Resnično, resnično, povem vam: Kdor sprejme, kogar pošljem, mene sprejme; kdor pa sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal.«

Prijatelji, Janez popisuje Jezusov govor po tem, ko je učencem umil noge.  Ustavimo se tokrat pri Jezusovi obljubi: “Blagor vam, če boste to delali!“

Mnogi trdijo, da je krščanstvo ideologija, ki nasprotuje razumu in zahteva slepo pokorščino. Tu je deset zapovedi, ki jih Bog daje, tu je sklop nekih prepisov in zakonov, tega se držite brez vprašanj in Bog vas bo imel rad in blagoslavljal. Ni čuda, da ljudje že kot mladi odhajajo iz Cerkve, saj tako pojmovanje nasprotuje osnovnemu človeškemu nagibu, da bi razumeli in z umom sprejeli razloge za svoje delovanje in življenje.

A tisti, ki zapustijo vero ne vedo, da tisti, ki to trdijo o krščanstvu, niso kristjani. Radikalni ateisti razlagajo vero, ki je ne poznajo ljudem, ki je tudi ne poznajo in v takem okolju gre manipuliranje nevednih z nevednimi v neskončnost.

Jezus pa pravi “blagor vam, če boste to delali“ ne kot zapoved ali nasvet, ampak preprosto kot nekaj, kar je sam delal, sam izkusil in to predlaga tudi nam. Ničesar ni v krščanstvo, kar Jezus ne bi sam doživel in preizkusil: resničnost zla in hudiča, ki človeka napade skozi skušnjavo; resničnost bolečine in trpljenja od rojstva do smrti; resničnost prijateljstva, sovraštva in izdaje; resničnost odpuščanja in prevlade ljubezni nad zlom. Vsaka krščanska zapoved je posnemanje Jezusa. Ko se je On soočil z enakimi problemi, kot so naši, jih je rešil skozi pokorščino Očetu in ljubezen do vsakega človeka. Zato On ve, kakšna je prava pot in kateri načini zares delujejo.

Zato živeti krščansko ni slepa pokorščina, ampak izkušnja, ki jo je živel sam Jezus Kristus, ki nam prav zato more predlagati, da “če to delaš, kar je On delal, boš blagoslovljen“. Blagoslov ni nagrada za “pridnost“, ampak dejstvo, da če živiš, kot je Jezus, se ti bo zgodilo najboljše, kar je možno, da se ti zgodi in to je resnično, kot je resnično, da je 2+2=4.